آسیب های رایج در مبدل های حرارتی پوسته و لوله

مبدل های حرارتی Shell & Tube معمولاً عمر طولانی را با تعمیر و نگهداری کم یا بدون تعمیر ارائه می دهند زیرا آنها قطعات متحرک ندارند. با این حال، چندین نوع خرابی مکانیکی وجود دارد که می تواند رخ دهد، اما با کمی نگهداری و درک می توان از آنها جلوگیری کرد. فرسایش فلز سرعت …

آسیب های رایج در مبدل های حرارتی پوسته و لوله ادامه مطلب »