اصول اولیه کندانسور آبی و اواپراتور آبی چیلر

اصول اولیه کندانسورهای آبی و اواپراتور آبی چیلر کندانسورهای آب سرد و اواپراتورهای آبی مبدل های حرارتی تخصصی هستند. آنها با حذف گرما از یک سیال و انتقال آن به سیال دیگر ، حرارت را مبادله می کنند. کندانسور آبی ، یک مبدل حرارتی است که گرما را از بخار مبرد خارج کرده و آن …

اصول اولیه کندانسور آبی و اواپراتور آبی چیلر ادامه مطلب »